Ogrzewania powietrzne działają całkowicie niezależnie od układu ogrzewania pojazdu. Montowane są najczęściej w ogrzewanej przestrzeni. Dmuchawa ogrzewania zasysa powietrze z wnętrza pojazdu, przepuszcza je przez rozgrzany wymiennik ciepła, a następnie wydmuchuje ciepłe powietrze do ogrzewanej przestrzeni. Urządzenia te mają możliwość regulacji temperatury w ogrzewanej przestrzeni w zakresie 10-30°C.

Standardowo ogrzewanie jest wyposażone w miniregulator służący do włączania i regulacji temperatury. Ogrzewanie można też włączać przy pomocy zegara lub zdalnego sterowania. Ogrzewania sprawdzają się szczególnie tam, gdzie konieczne jest wielogodzinne grzanie na postoju np. w czasie odpoczynku kierowcy, w pojazdach konferencyjnych, itp. Są idealne do ogrzewania w trakcie jazdy i na postoju kabin kierowców, przestrzeni pasażerskich w mikrobusach i przestrzeni transportowych przy przewozie towarów wrażliwych na działanie niskich temperatur.